TRÄDGÅRD, UTERUM OCH UTEPLATS

I Hägersten söder om Stockholm ligger en radhusträdgård. Ägarna har, trots få kvadratmeter tomt, stora önskningar om en kontinental trädgård med vinterträdgård och uteplats med pergola. Dessutom ville de ha hjälp med bygglov för en ny balkong samt nya takfönster. TUSSILAGO ARKITEKTER designade uterum, uteplats samt trädgård inklusive växtval. Balkong och takfönster placerades in med hänsyn till befintlig byggnad och hela bygglovsprocessen hanterades också av TUSSILAGO ARKITEKTER.