TUSSILAGO ARKITEKTER startades av mig, Brita Montonen. 

Jag är utbildad på Chalmers Tekniska Högskola som arkitekt och har varit verksam i ca 10 år. Jag har jobbat inom vitt skilda områden såsom design av kontor, butiker, flerbostadshus och villor med trädgårdar. 

Under min karriär har jag flera gånger varit involverad i projekt i olika europeiska länder bl.a. Holland, Tyskland, Danmark och Spanien, förutom Sverige förstås. Denna kulturella erfarenhet, kompetens inom de olika projektens storlek och "uppdrag" har gjort att jag utvecklat min innovativa förmåga. Det innebär att jag tillsammans med kunden tolkar ut och sätter ord och skisser på det som ibland är svårt att beskriva.
 

Efter att hela mitt liv haft trädgård och natur som mitt stora intresse gick jag en trädgårdsdesignkurs hos Slottsträdgården i Ulriksdal och insåg att mina kunskaper som arkitekt också gick att applicera på utomhusmiljöer. I kombinationen plats och byggnad finns alltid spännande möjligheter och när de båda formas tillsammans blir helheten bäst. 

För att få mer inblick i trädgårdsvärlden arbetade jag en tid som trädgårdsdesigner för ett väletablerat trädgårdsdesignföretag i Stockholm. Där fick jag designa trädgårdar och innergårdar, samt projektleda anläggningar av trädgårdar. 

När jag nu driver eget företag är det med engagemang och glöd för kundens önskemål och för mina två stora passioner; arkitektur och trädgård.  

TUSSILAGO ARKITEKTERs kärnvärden är KUNSKAP, KÄNSLA, KREATIVITET

Det innebär att allt som jag engagerar mig i ska genomsyras av: 

Kunskap om arkitektur, rumslighet och växter.

Känsla för dina önskningar och för platsens själ.

Kreativitet i idéer och analys av behov och förutsättningar. 

Idag arbetar TUSSILAGO ARKITEKTER i nätverk med andra designers, byggare och snickare m fl. Vi skräddarsyr alla projekt med den kompetens som behövs för varje specifikt uppdrag. Nätverket består av ett 15-tal olika personer och kompetenser som jag projektleder för genomförandet.