VILLA JEFFERSON

Barnfamiljen köper ett dödsbo med många år på nacken och ett stort renoveringsbehov. De tar sig an projektet med liv och lust och TUSSILAGO ARKITEKTER blir anlitade för idéer och bygglov för ny planlösning i befintligt hus samt en stor utbyggnad. Utbyggnaden ska ha samma karaktär som den befintliga byggnaden och passa in i områdets atmosfär.

Efter godkänt bygglov kommer designprocessen att fortsätta med ritningar för uteplatser samt för trädgården i sin helhet.

PLANLÖSNING
FASADER
FASADER
Växtförslag
SIT.PLAN OCH DETALJ
3D SKISS