TRÄDGÅRD I ÄLTA

I Älta, på en gammal sommarstugetomt, ska ett tvåplanshus byggas för en trebarnsfamilj. Valet har fallit på ett 1,5-planshus från en stor husleverantör. Tomten sluttar brant mot norr och manar till kreativa idéer för plana lekytor och en spännande trädgård.

När TUSSILAGO ARKITEKTER blev inkopplade finns en preliminär plan för placering av huset på tomten men inget mer. Det första steget var att analysera husets plats och möjligheterna för övriga trädgården. Efter en del skissande hittade  vi tillsammans en ännu bättre placering som möjliggjorde stort trädäck, intressanta rum och sjöutsikt.

När bygglov och marklov sedan skulle godkännas av kommunen så var TUSSILAGO ARKITEKTER med i diskussionerna för att beskriva och förklara trädgårdens tanke och för att övertyga tjänstemän och grannar  om hur väl det slutliga resultatet kommer att passa på platsen.